Välkommen till Wishing Well

Läkning och integrering av kropp och själ i en ny tidsålder

Wishing Well erbjuder behandlingar och utbildning i Kraniosakral terapi samt för energisystemet och de inre organen. Kraniosakral terapi passar mycket bra för högkänsliga personer, auratransformerade och för alla som är intresserade av hälsa, självläkning och personlig utveckling. Läs ny artikel under fliken ”Holistisk läkning”

Kraniosakral terapi är en holistisk behandlingsform för nervsystemet som reducerar stress, behandlar trauma och förhöjer livsenergin och koncentrationsförmågan. Behandlingen stöttar kroppens självläkande processer och hjälper sinnet att frigöra sig från omedvetna program som begränsar kropp, medvetande och förändring.

Nervsystemet är hårt ansträngt under denna vår tid av snabba och omvälvande förändringar. Naturens utvecklingsväg är att anpassa sig efter förändringar i livsmiljön. Vår biologi och främst vår hjärna och nervsystem måste utvecklas med vår tid för att överleva i ett högre tempo, kunna hantera mer information och snabbare förändringar. Hjärnans biologi och synapser måste omskapas och uppdateras. Eftersom hjärnan är den mest energikrävande delen av vår kropp måste även vårt metaboliska system omstruktureras och anpassas. Det innebär stora förändringar för vårt hormonsystem och matsmältningssystem och belastar även hjärta, andningskapacitet och utrensningsorgan. Medan allt detta pågår i vårt inre, ökar samtidigt omgivningens krav och vår kropp svarar med stress och utmattning. Kraniosakral terapi stöttar nervsystemet genom att neutralisera stresspåslag, lösa upp spänningar och låsningar och främja cirkulationen av cerebrospinalvätskan, som är viktig för hjärnans näringsupptag, detox samt för koncentrationsförmågan.

Utbildningen till certifierad kraniosakral terapeut omfattar en ett-årig utbildning på 12 helger under 14 månaders tid. Nästa utbildning startar den 2:a november 2019. Plats: Gamla Dalarövägen 56 vid Skogskyrkogårdens tunnelbanestation i Stockholm.

Prova på inför utbildningen: En helgkurs ger dig en introduktion till Kraniosakral terapi. Du får med dig mycket ny kunskap om dig själv, din kropp och ditt nervsystem samt praktiska övningar att använda till vardags för dig själv eller på andra. Du kommer att lära dig att känna in kroppens olika rytmer, använda tekniker för att behandla stress samt att korrigera Atlaskotan.

Pris: 3 000 kr. Datum: 5-6 oktober 2019

Vad skulle det betyda för dig att kunna tolka kroppens signaler om stress och fastlåsningar? Och att alltid ha en teknik att nå kroppens spänningar och trauman så att du kan hjälpa den att bli fri från det som begränsat och stör.. Utbildningen erbjuder en omfattande kunskap om kroppens alla system och även energisystemet. Du får  utveckla och förfina din taktila förmåga för att kunna lokalisera spänningar, låsningar och trauma och hjälpa kroppen att frigöra sig ifrån dem med hjälp av hands-on tekniker. Du kommer att få lära dig att använda ditt energimedvetande så att du kan kontakta olika energier i kroppen och tolka dem för att bäst veta hur och vad du ska behandla. Behandlingen är lika effektiv att utföra på dig själv som på andra. Och den sätter alltid igång processer och förändring på alla nivåer av människan, psykologiskt, känslomässigt och andligt.

 

 

 

Annonser