Fristående kurs & Introduktionskurs

Fristående kurs – Grunderna i Kraniosakral terapi

Fem dagar, 21-22 oktober samt 17, 18, 19 november 2023. En nybörjarkurs för alla nyfikna som vill lära sig en hel behandling i Kraniosakral terapi. Inga förkunskaper krävs.

Denna femdagars kurs ger dig grunderna i Kraniosakral terapi. Inga förkunskaper krävs. Du
får lära dig nervsystemets anatomi och att utveckla din taktila förmåga för att med en mjuk
och lätt beröring kunna kontakta kroppen och hitta spänningar och låsningar. Du kommer att
få lära dig att känna in kroppens olika rytmer och använda varsamma tekniker för att behandla stress samt att korrigera Atlaskotan. Du får med dig ett helt behandlingsprotokoll som når hela nervsystemet genom tekniker på huvudet, ansiktet, käken, nacken, ryggen och bäckenet. Behandlingen går lika bra att använda på dig själv som på andra – ett fantastiskt verktyg mot stress. 

Kursen motsvarar introduktionskursen samt steg 1 (de två första helgerna) på den ett-åriga
utbildningen till Biomekanisk Kraniosakral terapeut. Det innebär att det efter Grundkursen
går att hoppa direkt in på utbildningens tredje helg. Grundkursens kostnad kommer då att dras av från den totala avgiften för det ett-åriga utbildningen.


Pris: 7 500 kr inkl. moms.


Kraniosakral introduktionskurs, ”Den varsamma beröringen” 2 dagar.

Prova på en helg innan du bestämmer dig för utbildningen: 23-24 september 2023

På denna introduktionskurs presenteras de principer som ligger till grund för
kraniosakral terapi. En av de viktigaste principerna är att struktur påverkar funktion
vilket innebär att om strukturen kan rättas upp och spännas av så kommer kroppens
funktioner att fungera optimalt. Förkunskaper i anatomi krävs inte men är en fördel för
att bättre förstå teknikerna. På kursen kommer eleven att få studera den anatomi
som är väsentlig för att förstå hur nervsystemet med omgivande strukturer är
uppbyggd. Vidare kommer fokus att vara på hur man upprättar en kontakt med
nervsystemet, hur man känner och läser av den kraniosakrala rytmen och några
grundläggande tekniker kommer också att läras ut. Bland annat kommer den så
viktiga Atlaskotan att behandlas och korrigeras. Atlaskotan är den översta kotan i
ryggraden. Den har direktkontakt med nervsystemet och är mycket stresskänslig.
Tekniken för Atlaskotan är den viktigaste tekniken som lärs ut på hela utbildningen på
grund av denna kotas stora inverkan på nervsystemets funktion. Denna teknik kan
även användas för självbehandling.

Vad skulle det betyda för dig att kunna tolka kroppens signaler om stress och fastlåsningar?
Och att alltid ha en teknik att nå kroppens spänningar och trauman så att du kan hjälpa den att
bli fri från det som begränsat och stör, och istället få uppleva inre ro och balans. Utbildningen
erbjuder en omfattande kunskap om kroppens alla system och även energisystemet. Du
får utveckla och förfina din taktila förmåga för att kunna lokalisera spänningar, låsningar och
trauma och hjälpa kroppen att frigöra sig ifrån dem med hjälp av hands-on tekniker. Du
kommer att få lära dig att använda ditt energimedvetande så att du kan kontakta olika energier
i kroppen och tolka dem för att bäst veta hur och vad du ska behandla. Behandlingen är lika
effektiv att utföra på dig själv som på andra. Och den sätter alltid igång processer och
förändring på alla nivåer av människan, psykologiskt, känslomässigt och andligt.


Pris: 3 000 kr inkl. moms.
Annons