Utbildningsstart år 3

Meridianterapi. Start våren 2023. Behandling av de 12 organmeridianerna och de 8 extrameridianerna.
Fyra helgavsnitt; 11-12 mars, 8-9 april, 9-10 september och 14-15 oktober 2023.

Utbildningsstart år 3: Meridianterapi.

De 12 organmeridianerna och de 8 ursprungsmeridianerna.

Hela poängen med det utbildningsupplägg på tre år som presenteras på Wishing Well är att lära ut konsten att kunna fokusera sin närvaro, rikta sin energi och kontakta olika strukturer och nivåer inom kropp och energisystem för att underlätta avspänning och läkning. Eleven ska kunna behärska tekniker för att kontakta och behandla allt från det mest ytligt fysiska till de mest djupa energimässiga nivåerna. Målet är att lösa upp stagnationer och låsningar och istället främja flöde och rörelse så att kropp och psyke får möjlighet till läkning.

  1. På år 1 kontaktas och behandlas kroppens bindväv och skelett, samt nervsystemet med dess elektriska signalsystem som är kroppens mest lågfrekventa energinivå.
  2. På år 2 kontaktas och behandlas de inre organen inklusive hjärnan samt den eteriska kroppen och de fem elementen. Även lymfsystemet gås igenom.
  3. På år 3 kontaktas och behandlas de 12 organmeridianerna som är ett kretslopp av energivägar som transporterar livsenergi (qi) från chakrana i ryggraden till den olika organen i kroppen. Precis som kroppens nerver leder information via impulser från hjärna och ryggmärg och ut i kroppen till målorganen. De 8 ursprungsmeridianerna kontaktas och behandlas också och de går en dimension djupare innanför chakrasystemet ända in mot vår kärna och det genetiska arvet. Därifrån härstammar de ursprungliga impulser som driver motiliteten (egenrörelsen i kroppens organ), regleringen av hormoner och signalsubstanser, balansen mellan yin och yang (kvinnligt och manligt) samt vår individs kärna och yttersta gräns. Även transformationscykler, jordning, oberoende, ansvar, kreativitet, vanor, åldrande och sjukdom mm har sin början här.

De kurser som presenteras här under fyra helgmoment är en direkt fortsättning och utvidgning av kunskaperna och behandlingsmetoderna som lärs ut på år 1 och år 2. Kurserna är speciellt utformade för de som har gått och utbildat sig på Wishing Well och har som syfte att erbjuda en möjlighet att utveckla energimedvetandet och gå djupare in i energidimensionerna för att behandla obalanser och trauman som sitter på djupare plan. På de två första utbildningsåren presenterades den fysiska kroppens anatomi och fysiologi. Nu kommer vi att studera människans energisystem samt själens anatomi.

Enligt Alkemin krävs både objektiv kunskap samt en subjektiv, självupplevd erfarenhet om ett ämne för att verkligen behärska det. Det kallas för ”Opus Magnum”, det stora arbetet. Kraniosakral terapin och behandlingen av organen och den eteriska kroppen som lärs ut på år 1 och 2 är bara den första hälften av resan. Meridianterapin är en kompletterande energibehandling av meridianernas flöde av qi och som vanligt behandlar vi förebyggande med att få igång flödet och cirkulationen, precis det samma mål som vi har med kraniosakral terapin och för behandlingarna på år 2, flöde och fri rörelse.

De så kallade 8 extraordinära meridianerna, som här kommer att kalla ursprungsmeridianerna, är kopplade till vårt ursprung och det genetiska arvet. De är de första energivägarna att utvecklas efter befruktning och de föregår och ger stimulans till utvecklingen av de 12 organmeridianerna. De gamla mästarna i kinesisk medicin från tusentals år tillbaka, kallade dessa 8 meridianer för Hidden Spirits, och det är precis det de är, gömda andar. De erbjuder en karta över vårt ursprung, vår potential, vårt livssyfte och vår innersta kärna genom att visa på de ursprungliga polariseringar som ligger till grund för både våra positiva egenskaper men också de områden av trauman och obalanser där det alltid uppstår problem som aldrig verkar vilja läka. Väldigt förenklat kan man säga att det kan finnas kopplingsfel ända inne i huvudströmbrytaren.

Det här tredje utbildningsåret är något helt nytt. Det kommer att innefatta mycket information, teori och kunskap om alla meridianerna, hur de är uppbyggda, hur de samverkar, vad de har för egenskaper etc. Och det blir också förstås mycket behandling och kunskap om hur man läser av vilken meridian som behöver behandling, hur man lägger upp behandlingen och mycket mer. Till att börja med blir det 4 helger för behandling med meridianterapi.

Datum: 11-12 mars, 8-9 april, 9-10 september och 14-15 oktober 2023.

Pris: 4 000 kr inkl. moms per helg.


Annons