Utbildningsstart år 1

Biomekanisk Kraniosakral terapi. Start 7-8 oktober 2023.
Behandling av det autonoma nervsystemet. Tolv helgavsnitt. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsstart år 1: Biomekanisk Kraniosakral terapi

START: 7-8 oktober 2023, avslutning 16-17 november 2024. Lärare: Ann-Kristin Ahola

Några år tillbaka gjordes utbildningen om till nuvarande format. Den ett-åriga utbildningen till Certifierad Kraniosakral terapeut enligt Wishing Well, är upplagd på 12 helger under 14 månader. Undervisningen koncentreras på Biomekanisk Kraniosakral terapi vilken utgör steg I, II, III, III+, IV och V, samt kurserna Bäcken och Whiplash.

Den enda sanna källan till kunskap är erfarenhet” Albert Einstein

På den här ett-åriga utbildningen erbjuds teori (anatomi och fysiologi) och metod (biomekanisk kraniosakral terapi) som redskap för att få den erfarenhet som krävs för att bli en duktig terapeut. Men den allra viktigaste träningen för eleven är att utveckla sin taktila förmåga och att bygga upp sitt energimedvetande. Det innebär att träna upp sina händers förmåga att känna in extremt subtila rörelser och energier i kroppen, med fullkomligt medveten närvaro. Denna träning leder till förmågan att kunna läsa av kroppens tillstånd samt att kunna förflytta sin medvetna närvaro (energimedvetandet) mellan kroppens olika strukturer och lager till de platser där det finns blockeringar och låsningar som behöver frigöras.

Biomekanisk Kraniosakral terapi innebär att vi arbetar med att frigöra den mekaniska rörelsen hos kranieben, ansiktsben, ryggrad och bäcken. Det gör vi genom att arbeta med tekniker som spänner av bindväven, membranen och diafragmorna. Kroppen består till cirka 50 % av bindväv, den håller samman kroppens alla strukturer, beskyddar nerver och organ och innesluter den cerebrospinala vätskan runt hjärnan och ryggmärgen, vars cirkulation ger upphov till den kraniosakrala rytmen. Vid trauma eller långvarig stress dras bindväven samman och spänningarna i bindväven kan då klämma av nerver, förhindra cirkulation och dra kranieben och övriga skelettet på sned.

Det ni får lära er på utbildningen är:
 • Att öva upp händernas taktila förmåga för att kunna kontakta nervsystemet
 • Teoretisk kunskap, nervsystemets anatomi och fysiologi
 • Praktisk erfarenhet, tekniker och behandlingar av nervsystemet
 • Diagnosticering av nervsystemets tillstånd med hjälp av tester
 • Energimedvetenhet, en neutral närvaro för kommunikation med nervsystemet

”Hitta lugnet djupt inom dig, och med en balanserad närvaro och små lätta fingertryckningar
skapar du magi och får stressade och smärtande kroppar att slappna av”


Priser, tider och info om utbildningen år 1

START: Kommer i januari 2025. Lärare: Ann-Kristin Ahola

Den nya utformningen av år 2 består av 9 kurshelger. På år 2 arbetar vi med de inre organen inklusive hjärnan, de 5 elementen som ger organen sin energirymd, samt immunförsvaret via behandling av lymfsystemet. Vi kommer detta år att fokusera mer på energidimensionerna. Den eteriska kroppen är den fysiska kroppens egen energinivå. Biodynamik är det sätt vi använder för att kontakta och behandla den energinivån.

Vi inleder utbildningsåret med trippelvärmar kursen. Under en helg kommer vi att börja arbeta med olika energirörelser i kroppen. Vi kommer att energimässigt stänga av ett sympatikus påslag, det vill säga en akut stressreaktion, och främja det parasympatiska systemets energimässiga återhämtning.

Utbildningen är på totalt 12 helger, 150 timmar under 14 månaders tid och omfattar;

 • grundläggande anatomi och fysiologi med inriktning på nervsystemet
 • utveckling av händernas sensoriska förmåga för att känna in kroppens olika lager och rytmer.
 • inlärning av tekniker för att korrigera fastlåsningar i nervsystemets strukturer

Utbildningen är mycket upplevelsebaserad med behandlingar som både ges och tas emot. Många av teknikerna kan även användas för självbehandling. Omfattande kurskompendier ingår för varje kursavsnitt.

Om kurserna

Utbildningen består av biomekanisk kraniosakral terapi enligt Stanley Rosenberg Institut i Danmark med samarbetspartnerna Stephen Porges (Polyvagal theory) och Alain Gehin. De kurser som ingår är steg I, II, III, III+, IV, V, samt bäckenkurs och kurs för nacke/whiplash. Se fliken för översikt av kurser. Efter avslutad utbildning kan man välja att gå ytterligare ett år bestående av 9 helgkurser med kompletterande tilläggskurser som visceral behandling (behandling av de inre organen, 3 helger) behandling av hjärnan, 2 helger, lymfflödes massage, 1 helg, behandling av Trippelvärmar meridianen, 1 helg, samt energibehandling av de fem elementen, 2 helger. Se fliken År 2: Behandling av energi- och organsystem.

Diplomering

Efter slutförd utbildning med godkända skriftliga och praktiska tentamen samt minst 50 timmars dokumenterade patientfall, kan man titulera sig Diplomerad Biomekanisk Kraniosakral terapeut enligt Wishing Well. Utbildningen är godkänd av Kroppsterapeuternas riksförbund, där man kan ansvarsförsäkra sig. Den är också godkänd om man vill gå med i Kraniosakrala terapeutförbundet förutsatt att man har läst basmedicin. Efter det första året med 150 timmar kan man vara med i det förbundet som ”studentmedlem” och efter det andra året, då man har totalt 258 timmars undervisning, (år 1 + 2), kan man bli medlem som kraniosakral terapeut (de kräver 250 timmar). Basmedicin kan man läsa hos Tranbergs, hos Axelssons, på Universitetet eller NTI.

Priser

Utbildningen kostar 48 000 kr inkl moms om den avbetalas under 12 månader med 4 000 kr per månadsinbetalning. Vid förskottsbetalning avgår en rabatt med 3 000 kr vilket betyder 45 000 kr vid inbetalning före utbildningsstart. Inbetalningsdatum: 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10. Om du förbinder dig till att gå utbildningen får du inte pengarna tillbaka, vilket sätt du än väljer att betala. Däremot får du gå färdigt utbildningen nästkommande år om du missar en eller flera helger, eller tvingas hoppa av. Du kan också ta privatlektioner med läraren om du vill komma ifatt en missad helg på en gång. Om vi på Wishing Well tvingas avbryta utbildningen av någon anledning betalar vi tillbaka för de helger som det gäller.

Tider

På lördagar pågår undervisningen mellan kl 10-17. Söndagar kl 9.30-16.30. Helgerna är upplagda så att lördag förmiddag går vi igenom teorin. Resten av helgen arbetar vi med behandling och inlärning av tekniker. Ann-Kristin Ahola undervisar och vi har en – två assistenter som hjälper till med det praktiska samt stöd vid inlärningen av tekniker. Vi har en timmes lunch per dag samt fikarast både förmiddag och eftermiddag. Fikabröd (bröd, ost, tahini etc), te och kaffe ingår. Allt undervisningsmaterial ingår, gedigna kompendier på cirka 30 sidor per kurs, förutom två böcker som ska inköpas av eleven före kursstart.

Avbokningsregler
 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
 • Avbokning ska ske skriftligen via mejl. Efter avbokning erhålles avbokningsbekräftelse.
 • Avbokning är avgiftsfri minst 14 dagar innan kursstart. Vid senare avbokning utgår en avbokningsavgift på 25 % av utbildningskostnaden. Vid avbokning inom 24 timmar innan kursstart utgår avgift på hela utbildningskostnaden.
Prova på: Introduktionskurs

Det rekommenderas att man går introduktionskursen på 2 dagar innan man anmäler sig till utbildningen för att prova på behandlingen, känna på upplägget och träffa läraren, Ann-Kristin Ahola. Nästa introduktionskurs kommer 23-24 september 2023. Den kostar 3 000 kr inkl moms. Lördagar kl 10-17 och söndagar kl 9.30-16.30. Se beskrivning av kursen här nedanför.

Kraniosakral introduktionskurs, ”Den varsamma beröringen” 2 dagar.

På denna introduktionskurs presenteras de principer som ligger till grund för kraniosakral terapi. En av de viktigaste principerna är att struktur påverkar funktion vilket innebär att om strukturen kan rättas upp och spännas av så kommer kroppens funktioner att fungera optimalt. Förkunskaper i anatomi krävs inte men är en fördel för att bättre förstå teknikerna. På kursen kommer eleven att få studera den anatomi som är väsentlig för att förstå hur nervsystemet med omgivande strukturer är uppbyggd. Vidare kommer fokus att vara på hur man upprättar en kontakt med nervsystemet, hur man känner och läser av den kraniosakrala rytmen och några grundläggande tekniker kommer också att läras ut. Bland annat kommer den så viktiga Atlaskotan att behandlas och korrigeras. Atlaskotan är den översta kotan i ryggraden. Den har direktkontakt med nervsystemet och är mycket stresskänslig. Tekniken för Atlaskotan är den viktigaste tekniken som lärs ut på hela utbildningen på grund av denna kotas stora inverkan på nervsystemets funktion. Denna teknik kan även användas för självbehandling.


Annons