Översikt av kurser för år 1

Översikt av kurser som ingår i den ett-åriga utbildningen till Certifierad Biomekanisk Kraniosakral terapeut.

Kraniosakral terapi steg I, ”Kroppens kraniosakrala system” 4 dagar. 

Denna kurs tillsammans med baskursen utgör kst-utbildningens fundament både praktiskt och teoretiskt. Här kommer eleven att få lära sig ett komplett behandlings protokoll som påverkar och spänner av alla de strukturer som berör och omger nervsystemet. Viktiga strukturer som t.ex. ledet mellan huvud och nacke, membranen som omger hjärna och ryggmärg samt bålens 4 diafragmer kommer att undersökas och behandlas. Efter denna kurs kommer eleven att kunna ge en hel kraniosakral behandling med möjlighet att läka och lindra stress och andra åkommor. En ny förståelse av det autonoma (självreglerande) nervsystemet kommer att presenteras vilken är en mycket viktig del av hur kraniosakral terapi fungerar och kan hjälpa människor. Denna nya insikt riktar in sig på att förstärka den positiva sociala förmågan genom att lyfta människor ur energidränerande tillstånd som stress och depression med hjälp av kunskap och tekniker som stimulerar kranienervernas funktion. Dessa nerver spelar en avgörande roll vad det gäller människans förmåga att fungera i sociala sammanhang samt har också en stor påverkan på avslappningsförmåga och energiresurser.

Kraniosakral terapi steg II, ”Ryggraden och ansiktet” 2 dagar. 

Denna kurs presenterar ett nytt behandlingsprotokoll för ryggproblem. Traditionellt behandlas endast kotpelaren vid ryggsmärta. Denna behandling innefattar även alla angränsande strukturer som svanskotan, korsbenet och de skallben och ansiktsben som utgör en förlängning av ryggraden och som på grund av detta också behöver justeras och spännas av för en fullständig behandling av ryggen. Tekniker för att balansera ryggkotor, käke, tänder och ansiktsbenen kommer att läras ut. Struktur påverkar funktion och käken och ansiktet har en mycket stor påverkan på vårt sociala beteende på grund av de kranienerver som styr detta område. Det är mycket vanligt med spänningar i käke och tänder vid stress, det vet alla. Det som däremot är okänt är att tandställning och andra tandkorrigeringar som utdragningar av visdomständer kan orsaka spänningar i nervsystemets strukturer som kan leda till stress och andra dysfunktioner av nervsystemet.

Kraniosakral terapi för bäckenet, 2 dagar. 

På denna kurs kommer vi att titta på tekniker för både bäckenets skelettstruktur och muskulatur. Vi kommer också gå in på bäckenets anatomi och en förståelse för hur en bäckenrotation kan uppstå och hur den behandlas. Vi kommer att gå djupare in i förståelsen hur strukturer i kraniet hör ihop med och speglar strukturer i bäckenet. Behandlingen av bäckenet är speciellt viktig för kroppens balans, stabilitet och grundning, men också för knäproblematik och för de organ som finns i bäckenet, urinblåsa, könsorgan, ändtarm samt även tunntarm och tjocktarm påverkas av spänningar och låsningar i bäckenbotten.

KST III, ”Kraniets motor”, 4 dagar. 

På denna kurs kommer specifika och effektiva tekniker för spheno-occipitalleden att läras ut. Dessa tekniker bygger på principer utarbetade av Alain Gehin. Sphenoidalbenet samt occipitalbenet bildar led direkt med alla andra ben i kraniet och därför är denna led en av de viktigaste strukturerna i kraniebotten. Denna led är drivande för kranisakralrytmen och påverkar kraniets symmetri och dess helhet. Vi kommer att arbeta med både sidogrepp samt kranievalvgrepp för att nå och korrigera alla möjliga obalanser och förskjutningar av denna led. Suturerna i kranievalvet är mer eftergivande än de i kraniebotten. Med hjälp av sidogreppen kommer vi även åt den mer styva kraniebotten där ofta djupare trauman sitter fastlåsta. Fem av sex ögonmuskler häftar vid spenoidalbenet, synnerven passerar igenom den och hypofysen vilar i en struktur här. Korrigering av denna led är därför viktig också för synproblem och hormonrubbningar. Kursen kommer att ge dig en ökad förståelse för de biomekaniska aspekterna av kraniosakral terapi samt kunskapen att behandla och spänna av en av de viktigaste strukturerna i det kraniosakrala systemet. Även andra tekniker för skallbenen i kraniebotten och för ansiktsbenen kommer att läras ut.

KST III+, ”Protokollet för Socialt engagemang” 2 dagar. 

Detta är en examineringskurs som sammanfattar och bygger vidare på allt vi hittills lärt oss. Vi kommer att få ta del av ett speciellt sammansatt protokoll med tekniker för att stimulera och balansera det sociala systemet genom att säkerställa en optimal funktion av vagusnervens främre del. Denna leder till organen i bröstkorgen och påverkar vår förmåga till kärlek, empati och till att engagera oss i sociala sammanhang. Vi kommer att titta närmare på hjärnstammen, vårt överlevnadscenter i hjärnan, och dess påverkan på vårt sociala beteende. Kursens unika upplägg av tekniker kommer ifrån samarbetet mellan Stanley Rosenberg och Alain Gehin, som via sin ”Polyvagal theory” är banbrytande inom forskningen av det autonoma nervsystemets funktion.

KST IV, ”Kraniets fundament” 4 dagar. 

Fokus på denna kurs ligger på kraniebotten, suturerna runt temporalbenen och occipitalbenet samt jugular foramen. Som vi redan lärt oss kan spänningar i detta område leda till en avklämning av den tionde kranienerven som i sin tur kan leda till kronisk stress med många olika symptom och sjukdomstillstånd som följd. Vi kommer att lära oss en mängd nya tekniker inte bara för dessa suturer utan även för suturerna i kranievalvet inklusive ansiktsben samt fascia i nacke, örongången och den 4:e ventrikeln. Varje gång en sutur byter vinkel bildas en dragpunkt, en så kallad pivot. Vi kommer att lära oss att undersöka och ställa diagnos på de sex pivoter som finns i suturerna mellan occipital, parietal, temporal och sphenoidalbenen med hjälp av kranievalvstekniken som vi lärde oss i steg III. Sammanlagt blir det 28 nya tekniker på denna 4-dagars kurs med djupgående arbete för att lösgöra trauman i bakhuvudet.

KST V, ”Ansiktet”  4 dagar. 

Ansiktet är mycket viktigt för det sociala nervsystemet. En mängd ansiktsmuskler läser av minsta skiftning i en annan människas mimik och skickar vidare informationen till vår ”gutbrain” så att vi instinktivt och omedelbart ska kunna tolka den andra personens känsloläge. En avspänd symmetrisk ansiktsmuskulatur är viktig för vår självbild, vad vi förmedlar till andra, hur vi mår känslomässigt och den påverkar också våra inre organs hälsa.. Spänningar i ansiktet berövar oss våra sinnens fulla närvaro. Här centreras våra sinnesorgan, syn, hörsel, lukt, smak och läpparnas känsliga sensorik. På denna kurs kommer vi att gå igenom ansiktsbenen, frontalbenet och bihålorna på djupet. Vi kommer att studera ansiktets anatomi och muskulatur och lära oss många nya tekniker.

Kraniosakral terapi för nacke och whiplash. 2 dagar. 

På denna kurs kommer vi att titta på alla de strukturer som blir påverkade vid en whiplash. Vi kommer att titta på hur man lägger upp behandlingen. Hur vi testar för att konstatera att det rör sig om whiplash. Vilka tekniker vi använder oss av och vilka strukturer som kan behöva behandlas. Den största delen av kurshelgen ägnas åt ett nytt behandlingsområde nämligen triggerpunkts låsningar i muskulaturen i området bakhuvud, nacke, axlar och armar. För att framgångsrikt behandla whiplash behöver även detta område gås igenom noggrant utifrån och in annars kommer symptomen att kvarstå. Vi har lärt oss att behandla låsningar i skelett, kranium samt membran. Vi har också behandlat organ, bindväv och energikroppen men här är alltså fokus på muskulatur. En whiplashskada kan ofta ge långvariga konsekvenser som ibland inte visar sig till att börja med. Vanliga symptom är kronisk smärta och trötthet, förändrad kroppshållning, överkänslighet för stress och höga ljud, matsmältningsproblem och beteendeförändringar.

Annons