År 2: Behandling av energi- och organsystem

Den eteriska kroppen och Biodynamik

Den ett-åriga utbildningen till certifierad kraniosakral terapeut utgör stommen för kunskapen som krävs för att bli en holistisk behandlare. Dessa tilläggskurser är en fördjupning av den kunskapen och enligt mig målet för att verkligen få en bredd och ytterligare en dimension av sitt kunnande. Kurserna är sammanställda till ett nytt behandlingsår upplagda på nio helgavsnitt, som en fortsättning av år 1. Se kursschema för år 2022. Utbildningsstart 29 januari 2022. Utbildningskostnad för år 2: 36 000 kr.

På år 2 arbetar vi med de inre organen inklusive hjärnan, de 5 elementen som ger organen sin energirymd, samt immunförsvaret via behandling av lymfsystemet. Vi kommer detta år att fokusera mer på energi dimensionerna. Den eteriska kroppen är den fysiska kroppens egen energinivå. Biodynamik är det sätt vi använder för att kontakta och behandla den energinivån.

Den eteriska kroppen och Trippelvärmar meridianen, 2 dagar

En helgkurs där vi tittar närmare på akut stress och behandlar den energimässiga motsvarigheten till det fysiska nervsystemet. Trippelvärmar meridianen skickar stimulerande energi ner genom hela bålen och alla strukturer som får sin nervförsörjning via vagusnerven. Den balanserar adrenalin- respektive kortisolfrisättningen samt hypofysen, tallkottskörteln och hypotalamus. Den fungerar också balanserande på hjärtats elektriska system. Vid behandling av trippelvärmaren stänger vi ned kamp/flykt aktiveringen via det sympatiska systemet vilket främjar det parasympatiska systemets energimässiga återhämtning.. Vi lär oss hur energi uttrycker sig i kroppen och behandlar de olika flödena med hjälp av Polaritets terapi.

Teoretiskt kommer vi att fördjupa oss i det autonomiska nervsystemets funktion samt hur den eteriska kroppen fungerar. Det är den eteriska kroppen som vi kraniosakral terapeuter samarbetar med för att återställa stress och behandla trauma. Det är den lägsta energifrekvensen i kroppen och den fungerar som den fysiska kroppens energimässiga blåkopia. Den kallas också för ”hälsokroppen”, ”vitalkroppen”, ”sinneskroppen” eller ”smärtkroppen”.

Organmassage och balansering av hormonsystemet, 6 dagar

De inre organen är upphängda i buken i ligament, de omges av bindväv och de har alla sin individuella motilitet, dvs egenrörelse. Spänningar, stress och sjukdom kan hindra organens tonus och motilitet och på så sätt negativt inverka på organens funktion. På dessa kurser kommer vi med varsamma tekniker frigöra spänningar och stimulera organen att röra sig utan restriktioner.

På 3 helgkurser kommer vi att arbeta med de inre organen och hormonkörtlarna i bröstkorgen och i övre och nedre buken. Vi arbetar vidare med bindväven; med bukhinnan som omsluter alla organen, med bindväven som omsluter varje respektive organ, samt med de bindvävsveck som hänger upp och förbinder organen med sin omgivning. Precis som nervsystemet har en rytm, den kraniosakrala rytmen, så har de inre organen också en rytm, den så kallade motiliteten. Motilitet är en egenrörelse som uppstår i fosterstadiet och är unik för varje individuellt organ. Den är viktig för organets hälsa och funktion, och dess rytm ligger på cirka 8 cykler per minut, alltså något lägre än för den normala kraniosakrala rytmen. Vi kommer med hjälp av vårt energi medvetande att kontakta varje organs egen motilitet, det vill säga dess energi, den eteriska kroppen, och behandla den. För den som kan se ett organs eteriska kropp så är den blåfärgad. Den eteriska kroppen är aurans första nivå (av de 7 nivåer som utgör aurans fält).

De tre helgkurserna kommer att avhandla;

  • Bröstkorgen (hjärta, lungor, sköldkörteln samt thymuskörteln)
  • Övre buken (magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, gallblåsa, lever, mjälte och bukspottskörteln)
  • Nedre buken (tjocktarm, ändtarm, urinblåsa, njurar, livmoder och könskörtlar).

 Behandling av hjärnan med biodynamik, 4 dagar

På steg III+ år 1 behandlades hjärnstammen för att stimulera socialt engagemang med hjälp av biomekaniska tekniker. På dessa två helgkurser behandlas hjärnan med biodynamiska tekniker (energitekniker) för att neutralisera hjärnans aktivitet och balansera de områden som antingen är över- eller underaktiva. Behandlingen är upplagd i två avsnitt.

  • Den självreglerande hjärnan (hjärnstam, lillhjärna, thalamus och hormonkörtlar)
  • Hjärnans fem zoner för beteende (det limbiska systemet, temporalloben, gyrus cinguli, de basala ganglierna samt prefrontala cortex)

Teoretiskt går vi in på olika sätt att hantera och förstå energi med hjälp av biodynamik och tensegritet, samt hur vi skyddar och jordar oss. Vi lär oss också hjärnans anatomi och fysiologi.

De 5 elementen, 4 dagar

På 2 helgkurser går vi in i de 5 elementens värld. De 5 elementen utgör de motoriska energifält som driver och håller en bestämd energikvalitet i varje kroppshålas sfär. Vår planet har en atmosfär som har de unika förutsättningarna för liv. För att varje organ ska få den energikvalitet i sin omgivning som krävs för organets funktion så behöver det ett visst elements fält. Till exempel så har brösthålans organ, lungorna och hjärtat, en pumpande funktion. Luftelementet är det element som hjälper till att hålla brösthålans energisfär så att organen där kan utföra sitt arbete. På kursen får vi både kunskap och tekniker för att kunna förstå och behandla de 5 elementen, eter, eld, luft, vatten och jord.

Teorin och teknikerna som den här kursen bygger på kommer från Polaritetsterapin. Polaritetsterapin är del av ett system för holistisk hälsa och helhet skapad av Dr Randolph Stone. Dr Stones livsgärning bestod i att sammanställa en terapiform som förenade västerländska och österländska läror. Det är främst från den indiska ayurvediska traditionen som teorierna kring de 5 elementen härstammar.

Enligt Dr Stone manifesterar sig energi i olika steg ifrån den mest primära universella energin via chakrasystemet, sedan de 5 elementen, därefter det centrala nervsystemet och till sist i fysisk form. Han hävdar att för att få varaktiga resultat vid behandling av den fysiska kroppen måste även de mer subtila energinivåerna behandlas och balanseras. Som del av hans behandlingssystem hittar vi även kraniosakral terapi. Vi som kraniosakrala terapeuter behandlar obalanser på nivån av det centrala nervsystemet.

Namnet Polaritetsterapi kommer ifrån uppfattningen om att allt i världen är uppdelat i positiva, negativa och neutrala poler. På planetnivå har vi nordpolen, sydpolen och ekvatorn. Nervsystemet är uppdelat i det sympatiska (positiva), parasympatiska (negativa) och det sociala (neutrala eller växelverkande) systemet. Alla kroppens delar och funktioner kan delas in utifrån denna princip och de 5 elementen är olika kvaliteter av energi som strömmar igenom och påverkar dessa zoner.

Mycket förenklat sett är det eterelementet som skapar utrymme och harmoni, luft ger rörelse. eld ger riktning och motivation, vatten grundar och reflekterar och jord manifesterar och stabiliserar. Vi föds med en kroppskonstitution som speglar ett av de aktiva elementen luft, eld, vatten eller jord. Eterelementet är neutralt och speglar vår individuella själ. Ofta har vi två aktiva element som dominerar medan de andra kan vara ur balans eller inaktiva.

På kursen kommer vi att få lära oss hur de olika elementen tar form och uttrycker sig, och hur de kan visa sig som obalanser och symptom. Vi kommer att tillämpa olika tekniker för att balansera och behandla elementen.

Rening och läkning. Kurs för behandling av lymfsystemet, spiralflödet och bukhjärnan. 2 dagar.

Under en helg stärker vi immunförsvaret med hjälp av behandling av lymfsystemet, matsmältningskanalens diafragmer och den så kallade spiralrörelsen, en värmande och läkande energirörelse i kroppen.

Vi har behandlat nervsystemet med kraniosakral terapi för att lösgöra spänningar och låsningar och för att få igång cerebrospinalvätskans flöde. Här kommer vi att arbeta direkt med två andra mycket viktiga flöden i kroppen, lymfflödet och spiralflödet. Båda dessa behandlingar utgår från naveln, vår ursprungliga fysiska direktkontakt för näringstillförsel av vår biologiska Moder. Naveln är ett område med talrika nervansamlingar och centrum för emotioner och instinkter.

Lymfsystemet är viktigt för den fysiska kroppens utrensning av toxiner och slaggprodukter, samt för att hålla immunförsvaret effektivt. Kroppen rengörs med hjälp av lymfvätskan, det vill säga vatten. När det gäller energikroppen rengörs och laddas den med hjälp av eld, det så kallade spiralflödet. Det är eldelementet som driver aurans yttre försvar, som vitaliserar våra celler och som ansvarar för matsmältningen. Cirka 70 % av svenskarna lider av någon form av matsmältningsbesvär till följd av stress och ett obalanserat eldelement. Båda dessa behandlingar är effektiva när man inte kommer vidare, när man känner sig tung, dränerad, deprimerad och emotionellt ur balans. De är bra när man har problem med motivation, drivkraft och att sätta gränser. Rent fysiologiskt hjälper behandlingarna bland annat vid kroniska infektioner, hudproblem och matsmältningsbesvär.

Vi kommer också att titta på matsmältningssystemets eget nervsystem, det enteriska nervsystemet (ENS) eller bukhjärnan, och behandla de inre diafragmerna i matsmältningskanalen där ofta spänningar uppstår som kan ge upphov till en ökad tillväxt av candida, parasiter, virus mm.

Annons