Utbildning till Kraniosakral terapeut år 1

Några år tillbaka gjordes utbildningen om till nuvarande format. Den ett-åriga utbildningen till Certifierad Kraniosakral terapeut enligt Wishing Well, är upplagd på 12 helger under 14 månader. Undervisningen koncentreras på Biomekanisk Kraniosakral terapi vilken utgör steg I, II, III, III+, IV och V, samt kurserna Bäcken och Whiplash.

Den enda sanna källan till kunskap är erfarenhet” Albert Einstein

På den här ett-åriga utbildningen erbjuds teori (anatomi och fysiologi) och metod (biomekanisk kraniosakral terapi) som redskap för att få den erfarenhet som krävs för att bli en duktig terapeut. Men den allra viktigaste träningen för eleven är att utveckla sin taktila förmåga och att bygga upp sitt energimedvetande. Det innebär att träna upp sina händers förmåga att känna in extremt subtila rörelser och energier i kroppen, med fullkomligt medveten närvaro. Denna träning leder till förmågan att kunna läsa av kroppens tillstånd samt att kunna förflytta sin medvetna närvaro (energimedvetandet) mellan kroppens olika strukturer och lager till de platser där det finns blockeringar och låsningar som behöver frigöras.

Biomekanisk Kraniosakral terapi innebär att vi arbetar med att frigöra den mekaniska rörelsen hos kranieben, ansiktsben, ryggrad och bäcken. Det gör vi genom att arbeta med tekniker som spänner av bindväven, membranen och diafragmorna. Kroppen består till cirka 50 % av bindväv, den håller samman kroppens alla stukturer, beskyddar nerver och organ och innesluter den cerebrospinala vätskan runt hjärnan och ryggmärgen, vars cirkulation ger upphov till den kraniosakrala rytmen. Vid trauma eller långvarig stress dras bindväven samman och spänningarna i bindväven kan då klämma av nerver, förhindra cirkulation och dra kranieben och övriga skelettet på sned.

Det ni får lära er på utbildningen är:

  • Att öva upp händernas taktila förmåga för att kunna kontakta nervsystemet
  • Teoretisk kunskap, nervsystemets anatomi och fysiologi
  • Praktisk erfarenhet, tekniker och behandlingar av nervsystemet
  • Diagnosticering av nervsystemets tillstånd med hjälp av tester
  • Energimedvetenhet, en neutral närvaro för kommunikation med nervsystemet
Annons