Holistisk läkning

Holistisk läkning i en ny tidsålder

Liv är rörelse, där det finns rörelse finns det liv. Vi andas inte bara med lungorna, allting i vår kropp är i ständig rörelse, celler, vävnad, ben, blod och muskler, allt andas liv. Inom kraniosakral terapin kallas detta för ”breath of life”, eller ”livets andetag, och beskriver hur livsenergin tar tag i anden och ger den ett hem i vår kropp.

På jorden växer plantor och träd uppåt, med sina frön planterade i jordens inre sträcker de sina stammar, grenar och blad upp mot ljuset. Enligt antroposofin (läran om människan) växer människan nedåt. Medvetandets frö slår rot i hjärnan, det centrala nervsystemet, och sprider sig via hjärnstammen och i nervförgreningar ned i kroppen.

Det är nervsystemet som är förbindelsen mellan kropp och medvetande. Kraniosakral terapin är utformad för att ge nervsystemet stöd för läkning och balansering när förbindelsen blivit störd. På 1800-talet och i början av 1900-talet plågades mänskligheten av infektionssjukdomar. Nutidens hälsoutmaning ligger i stress, depression, utbrändhet och andra neurologiska tillstånd och sjukdomar. Nervsystemet står i fokus för den mänskliga transformation som nu pågår.

Vi lever i en tidsålder av enorma förändringar. Vår planets balanspunkt har blivit förskjuten via klimatförändringar som påverkar allt levande, haven, träden, växtligheten, djuren, insekterna och atmosfären. Och som en biologisk varelse påverkar dessa förändringar även människan. Själva planetens frekvens som legat stabil på 7.83 Hertz så länge den kunnat mätas, har sedan 2014 ökat till minst det dubbla samtidigt som jordens magnetfält minskat i kraft. Den ökade frekvensen påverkar vårt medvetande och magnetfältet minskar vår jordning vilket blir en påfrestning för vår kropp och vårt nervsystem.

Vi har aldrig varit så många människor som nu och behovet av livsrum har lett till krig, konflikter och massförflyttningar. Mänskligt lidande påverkar oss alla eftersom vi alla står i förbindelse via våra livsfält och medvetandefält. Utvecklingen av elektronik och teknologi griper in i vårt livsrum och påverkar oss även biologiskt. För 20-30 år sedan fanns inte 4G och 5G och hur påverkar egentligen dessa artificiella fält våra planetära och biologiska livsfält och vårt medvetande?

Människans utveckling som art har alltid skett i språng, och det är hjärnans storlek och kapacitet som drivit på den utvecklingen. Den enorma förändring i miljö, klimat och teknologi som just nu sker ställer nya krav på våra hjärnor. Kan det vara så att vår hjärna ännu inte utvecklat den kapacitet som krävs för att handskas med nutidens energier och krav, och att det är därför som så många är sjuka, stressade och psykiskt belastade?

Människan och vårt nervsystem håller på att omstöpas i grunden. Vi står på en tröskel av utveckling av aldrig tidigare skådad magnitud. Många lever under föreställningen att det snart ska lugna ner sig och att allt ska återgå till det normala. Men så är det inte, transformationen fortsätter tills den är färdig. Det bästa vi kan göra är att försöka hålla balansen och att stötta oss själva, varandra och inte minst våra nervsystem.

Stress, nutidens hälsoutmaning

Ordet stress används dagligen i tal och skrift, den är vår nutids stora hälsobov och det satsas enorma resurser på forskning om stress. De flesta har en ungefärlig uppfattning om vad stress är, att det är någonting negativt som påverkar oss och som kommer utifrån. Man tänker att det är det är en viss situation, person eller annan omständighet som gör oss stressade. Men stress kommer lika ofta inifrån, när hjärnan har hakat upp sig och misstolkar inkommande information som farlig baserad på gamla program och erfarenheter. Hjärnan ser inte skillnad på olika slags hot utan reagerar på samma sätt genom att påverka vår kropps funktioner, våra tankar, känslor och beteende.

Nervsystemet larmar när vi är i fara. Det vi upplever som stress är effekten av de överlevnadsåtgärder som kroppen vidtar för att skydda oss. Eftersom det finns så många olika typer av hot som kan stressa kroppen och psyket i vårt nutidssamhälle (se längre ner i texten) är det oerhört viktigt som individ att bli medveten om och förstå vilket hot kroppen egentligen reagerar på. Att söka kunskap och insikt, att vidta åtgärder för att hantera eller eliminera det som triggar igång stressen kan vara ett livslångt åtagande. Vetenskapen har inte alla svar, och de svar som finns är ofta i konflikt med varandra. Varje individ har olika problem att tackla och väldigt ofta är problembilden så komplex att det tar åratal att reda ut vad som är vad, och vad som verkligen fungerar. Om man inte har tillgång till all information samt kunskap om sig själv och det som drabbat en kan det lätt kännas hopplöst och omöjligt.

Här följer en översikt av olika former av stress:

  1. Fysisk stress – ont, låst, funktionsproblematik, sjukdomar
  2. Känslomässig stress – jag är arg, ledsen, rädd, generad etc.
  3. Mental stress – oro, negativa tankar, glömska, förvirring, svårt att fokusera
  4. Relationsstress – osunda relationer, medberoende, misshandel och övergrepp, ensamhet och isolering, skiljsmässa, ansvar för anhöriga med sjukdom, demens eller beroenden
  5. Social stress – status, hierarki, tillhörighet, utanförskap, ansvarsposition, arbetslöshet
  6. Sensorisk stress – sinnena överväldigade av för mycket information och input, överstimulering, överladdning, utmattningssyndrom
  7. Andlig stress – Vad är meningen? Vem är jag? Vilken är min väg? Tillhörighet, utanförskap, isolering, livskris
  8. Akut överlevnadsstress – håller på att krocka, drunkna, blir överfallen, hotad till livet, drabbas av livshotande sjukdom
  9. Biologisk stress – förgiftning av strålning, miljögifter, mögel, tungmetaller etc.

Stress påverkar oss på många skilda sätt men kortfattat så är den viktigaste effekten av stress att den begränsar och hämmar oss till kropp och själ. Kroppen kan inte återhämta sig, blir utsliten och lättare utsatt för angrepp av virus, bakterier och cancerceller. Psykiskt får vi tunnelseende, tänker kortsiktigt, själviskt och får problem med närhet, empati och djupare relationer.

Kraniosakral terapi hjälper hjärnan och nervsystemet att återfå balansen och att eliminera stressfaktorer som inte har en nödvändig funktion. Stress kan både vara kortsiktig och bestående. Den kortsiktiga stressen uppmärksammar vi, vi reagerar och känner igen symptomen, t.ex. förvirring, svettiga handflator etc. Men den bestående stressen går under huden på oss och blir en del av vår personlighet och självbild. Och det är en förstås en falsk självbild. Vissa stressfaktorer kan vara lätta att åtgärda, att till exempel att sluta ta bilen och istället ta bussen för att slippa bilköer. Men när det gäller en falsk självbild tar det förstås tid att lära känna och förstå sig själv på riktigt. Och för många är det en alltför stor och skrämmande uppgift.

Kroppen kan också larma om hot som kommer inifrån, om fysiska åkommor som dåligt hjärta, allergier, tumörer, överbelastning av toxiner etc. Då gäller det att känna sin kropp, att vara uppmärksam, söka rätt information och få rätt hjälp.

Det som kraniosakral terapi åstadkommer är en tillfällig neutralisering och avstängning av stress signalen från hjärnan. På så sätt får kroppen tid och möjlighet att återhämta sig. Allmäntillståndet förbättras och immunförsvaret och de utrensande organen fungerar bättre när stress signalen stängts av. Och psyket får lugn och ro att tänka klarare och får tillgång till mer kapacitet att hitta en lösning. Jag har sett hur denna process tar form som en naturlig form av självläkning som inte behöver bli dramatisk och överväldigande. Den som går regelbundet och får kraniosakral terapi, eller som går utbildningen till kraniosakral terapeut, läker sakta till kropp och själ allteftersom de återfår sina inre resurser och själva kan hitta de bästa lösningarna för sin situation.

Fysiologisk stress och sensorisk stress

Det som gör kraniosakral terapi unikt är att den hjälper kroppen och hjärnan att komma loss från en låst situation. När hjärnan upplever ett omedelbart hot mobiliserar den kraft för att bemöta hotet. Vi känner igen den aktiveringen som kamp-flykt reaktionen. Som en del av den aktiveringen drar all bindväv (kroppen består till cirka 50 % av bindväv, dvs. all vävnad som håller ihop oss, hinnor, ligament, membran, muskler etc.) ihop sig mot mitten. När faran är över är det meningen att kroppen ska slappna av och bindväven återta sin ursprungliga form. Men ibland blir det inte så, det uppstår låsningar, vridningar och sammandragningar i bindväven som inte släpper taget och som då påverkar vår hjärna, vårt skelett och våra organ. Detta kallas för fysiologisk stress för att låsningen sitter i den fysiska kroppens strukturer. När dessa låsningar sitter i nära angränsning till nervsystemet kan de klämma av nerver och hindra flödet av cerebrospinalvätskan (nervsystemets egen vätska) och blodet, och på så sätt hindra nervsystemets funktion. Med hjälp av specifika tekniker kan en välutbildad kraniosakral terapeut hjälpa kroppen att släppa låsningarna så att funktionerna kan återställas. Vid behandling av fysiologisk stress är det de strukturer som omger nervsystemet som åtgärdas med så kallade biomekaniska tekniker (biomekanik – hur kroppen rör sig rent mekaniskt).

Kraniosakral terapi behandlar också så kallad sensorisk stress. Det är stress som sitter i själva hjärnan och får vissa centra i hjärnan att bli överaktiva och dra till sig allt blod som en lokal härdsmälta. När det händer i t.ex. det limbiska systemet som är hjärnans känslomässiga system, kan det ha att göra med känslomässig stress och anknytningstrauman (anknytningstrauma – det limbiska systemet är viktigt för anknytningen mellan mamma och barn). Men jag har märkt de sista åren att speciellt ett område i hjärnan som kallas för thalamus och som sorterar inkommande sinnesintryck, mer och mer har blivit överväldigat och gått i baklås. Det beror sannorlikt på att nutidsmänniskan bombarderas med information och sinnesintryck och att vår hjärna ännu inte har kapacitet för att sortera och hantera all input och istället blir vi stressade, överstimulerade och ibland kollapsar vi i total utmattning. När vi behandlar hjärnan och sensorisk stress, använder vi så kallade biodynamiska tekniker (biodynamik – hur energin som driver kroppen rör sig).

Vad är holistisk läkning?

Det har i alla tider funnits människor på jordens vars enda livssyfte varit att bli hel och att läka kropp och ande till fullo. Religionerna har uppstått utifrån några av dessa människors arbete, och läkeprocessen beskrivs också av naturfolkens riter, av filosofier och av verktyg som astrologi och tarot. I vår tidsålder är det dags för mänskligheten i stort att ta språnget och läka gamla trauman för att bli hela, ansvarsfulla individer med hela sin kapacitet tillgänglig. Många känner sig kallade och börjar det stora sökandet efter sig själ(v). Andra knuffas huvudstupa in i processen på grund av trauman, sjukdomar och andra kriser.

Det existerar ett stort glapp i vibrationsfrekvensen mellan vår fysiska kropp och vår andes högre medvetande. Glappet hålls på plats av gamla oläkta trauman. Människan har lärt sig att undvika detta glapp, att inte peta i gamla sår av rädsla för de starka känslor som gömmer sig där innanför. De flesta människor vänder sig hellre ut i livet och griper in i omgivningen, naturen och andra människors liv med sin utåtriktade aktivitet. Det är inte fel. Men för att bli hel krävs det att också vända sig inåt, det är djupt inne i varje människa som läkningen och förändringen måste ske. Det går åt mycket energi för att gömma sina sår och hålla försvaren på plats. Om vi ska kunna öka vår hjärnas kapacitet för att kunna hantera nutidens förändringar så behöver vi läka våra gamla trauman, släppa våra försvar och börja leva i nuet.

Kraniosakral terapi är en behandlingsform som använder sig av varsam beröring som främsta verktyg. Beröring är barnens språk, djurens språk, de älskandes språk. När kroppen öppnar sig för att ta emot kärleksfull beröring av varsamma händer kan djupa sår få lindring och hjärtat öppna sig för livets goda. I en värld där kroppen blir mer och mer sjuk och stressad och mänsklig kontakt sker via sociala medier, teknologi och elektronik är positiv beröring en bristvara. Nu ska ensamma pensionärer få sällskap av robotar, hur tänker man då? I en tid då det är oerhört viktigt att komma ihåg vilka vi är och vad mänskligt värde består av, drar starka marknadskrafter i en motsatt riktning och försöker få oss att glömma i än större grad vilka vi är. Varför underkastar vi oss? Det är gamla oläkta trauman som får oss att rätta in oss i ledet istället för att ta tillbaka makten över våra egna liv och vår värdighet. Och för det krävs det att vi får uppleva lindring och läkning, och att vi tar oss tiden att ta hand om oss själva, blicka inåt och göra det stora arbete som ”den långa läkningen” kräver, hur lång tid den är tar.

Det mest unika med kraniosakral terapi är att den stöttar denna långa djupa läkningsprocess via nervsystemet som fungerar som bron mellan kropp och medvetande. Läkningen sker långsamt och försiktigt med respekt för vår kapacitet och den sker organiskt utan att det behöver bli så dramatiskt och smärtsamt. Behandlingen fungerar bäst på dem som låter den ta tid, som fortsätter utan att begära en quickfix eller en bestämd handlingsplan. Det har tagit lång tid att utveckla våra djupa mångbottnade sår, och det tar tid att läka dem.

Holistisk läkning innebär att man tittar på helheten, att allt måste få vara med i den läkande processen. Vi är inte bara kroppar med kemiska processer. Vi är också tankar, känslor, längtan, själ och ande, och en energikropp som är långt mer komplex än ordet aura kan innefatta. De som utbildar sig till kraniosakral terapeut på min skola får verktyg att behandla både kroppen, med muskler, skelett, organ mm, nervsystemet, som påverkar vårt beteende, känslor, tankar och kroppens funktioner, och även energikroppen via de fem elementen. Träningen till kraniosakral terapeut innefattar både teoretisk kunskap om anatomi, fysiologi och tekniker, men också mindfulness i form av att släppa tankar och utvidga sin medvetna närvaro för kroppens och energikroppens processer och rörelsemönster. Att sammanföra medvetande (ljus) med rörelse (livsenergi) i hjärtat och förmedla detta via beröring.

Annons